Pysäköinti- ja käymäläasiat

Seurakunta on luvannut meille pellon käyttöömme muutamalla edellytyksellä ja pelisäännöllä.  

Autoja ei saa pysäköidä seurakunnan navetan piha-alueella virka-aikaan syystä, että seurakunnan työkoneet tarvitsevat tilan liikkua ja työntekijät työhön liittyvät tilat. Kasvijätteitä ei saa sijoittaa seurakunnan jätelavoille, vaan jokainen viljelijä kuljettaa jätteet, olkoonpa ne mitä lajia tahansa, pois pellolta.  

Seurakunta pyytää myös huomioimaan, että navetan takapiha kuuluu niin ikään seurakunnalle, eikä sitä saa käyttää käymälänä.

Pirtin pellon pelisäännöt

Varaaminen  

1) Viljelypalstan käyttäjä sitoutuu noudattamaan näitä sääntöjä.  

2) Kirkonkylän kyläyhdistys vuokraa noin aarin kokoiset palstat 10 euron hintaan haun perusteella.  

3) Palstan haltija vastaa yhteystietojensa oikeellisuudesta.  

4) Jos vuokralainen luopuu paikastaan kesken vuokrakauden tai vaihtaa paikan, ei maksettua vuokraa palauteta.  

Palstan käyttö ja vastuut  

5) Kiinteiden rakennelmien tekeminen on palsta-alueelle kielletty. Palstoille eivät kuulu pressukatokset, muovihuoneet tai muut kiinteät ja kookkaat rakennelmat.  

6) Palstalle ei saa istuttaa puita.  

7) Viljelyssä ei saa käyttää kemiallisia torjunta-aineita.  

8) Biojätteet sijoitetaan viljelyalueella sijaitsevaan avokompostiin. Kaikki muut jätteet viljelijät kuljettavat itse pois alueelta.   

9) Viljelijät käyttävät omia muokkaus- ja kasteluvälineitään. Kyläyhdistys kuitenkin lainaa kastelukannuja, haravia ja talikoita tarvittaessa. Lainavälineet on käytön jälkeen palautettava kyläyhdistyksen osoittamalle paikalle.  

10) Vuokralainen huolehtii palsta-alueensa riittävästä niitosta ja muusta kunnossapidosta.  

11) Mikäli näitä sääntöjä rikotaan kirjallisesta huomautuksesta huolimatta, voidaan vuokrasopimus purkaa yksipuolisesti yhden kuukauden irtisanomisajalla.  

12) Kyläyhdistys ei vastaa viljelypalstoilla sattuneista varkauksista, ilkivallasta tai muista vahingoista.